شرکت­های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرینی نقش بسیارمؤثری دارند. توسعه این شرکتها در گرو ایجاد زیرساخت­های لازم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می­ باشد. یکی از مهم ترین این زیرساخت­ها، مراکز رشد واحدهای فناوری است. مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده­ های محوری قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره­ های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و مؤثر در صحنه فناوری کشور آماده می­ کند.

اهداف ایجاد مرکز رشد           مرکز رشد        مقررات و منابع مالی
    

چشم انداز                              وظایف مرکز رشد    
                                              

 

کارگزاری بورس

اعتبارسنجی

کارآفرینی

کشاورزی

کلینیک بازی درمانی

رباتیک

خودرو و مواد مرکب


آدرس ایمیل:roshd.abhar@gmail.com  
و
roshd@abhariau.ac.ir

تلفن:   024-35270470

فکس:  35270470-024
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می باشد.